Bli samarbetspartner till Håll Sverige Rent

Att samarbeta med Håll Sverige Rent ger fantastiska möjligheter att skapa nya roliga projekt. Vår verksamhet sträcker sig från förskola och skola till lantbrukare, eventarrangörer och kommuner. Genom en djupare relation finns stora möjligheter att stödja Håll Sverige Rent och på så sätt själva bli en del av ett konkret arbete mot ett skräpfritt Sverige och en hållbar utveckling.

Vill ni starta ett samarbetsprojekt?
Kontakta Johanna Ragnartz, tel: 076-941 01 89, johanna.ragnartz@hsr.se

Just nu har Håll Sverige Rent aktuella projekt tillsammans med:

Cubus

Från april 2018 skänker Cubus överskottet från sin plastpåseförsäljning till Håll Sverige Rents projekt mot plast i haven. Målet är att minska plastpåseförsäljningen och samtidigt sprida kunskap om plastpåsens miljöpåverkan. I samarbetet utbildas också butikspersonalen av Håll Sverige Rent för att få ökad kunskap om hållbarhet och nedskräpning.

Akademibokhandeln

Sedan augusti 2017 skänker Akademibokhandeln överskottet från försäljning av plastpåsar till miljöförbättrande och läsfrämjande hållbarhetsprojekt. Akademibokhandeln stöttar bland annat Håll Sverige Rent i deras projekt Grön Flagg som är ett utbildningsprogram om hållbarhet för skolor och förskolor i Sverige och internationellt. I samarbetet utbildas också butikschefer och personal av Håll Sverige Rent för en ökad kunskap om plast, hållbarhet och nedskräpning. 

Orkla Foods Sverige

I ett treårigt samarbete mellan Håll Sverige Rent och Orkla Foods Sverige genomförs aktiviteter för att uppmärksamma och sprida kunskap om nedskräpning, både på land och i hav. Under våren startar bland annat ett gemensamt filmprojekt i syfte att utbilda barn och ungdomar om förpackningar – vilka material som används och hur dessa ska återvinnas för att inte bli skräp. Filmen kommer att användas under årets Vi Håller Rent-kampanj.

Anticimex

Anticimex sponsrar under 2018 ett projekt där de tillsammans med Håll Sverige Rent gör ett arbete för att  lyfta kopplingen mellan nedskräpning och förekomsten av råttor.

Vileda Sverige

Under våren 2018 kommer Vileda att i en specialutgåva sälja Wettex disktrasor till förmån för Håll Sverige Rent. Wettex är en biologiskt nedbrytbar produkt, tillverkad av bomull och cellulosa och trycks med vattenbaserade färger. Den bryts ner i komposten på ca 6 veckor och jorden är giftfri och klassad som godkänd kompostjord att odla på. 

 

Unicef och Svenska Skidförbundet

I projektet "Barn har rätt" samarbetar Håll Sverige Rent, Unicef och Svenska Skidförbundet i syfte att skapa möjlighet för fler barn och unga att testa på skidor och vinterlek samt få en ökad kunskap om nedskräpning i naturen. 

EWF ECO och Big Belly

Håll Sverige Rent och EWF ECO samarbetar för att etablera och leverera hållbara avfallslösningar för offentliga platser i kommuner. Genom EWF ECOs produkt Big Belly kan nedskräpningen i städer förhoppningsvis minska. För varje såld produkt doneras också en del till Håll Sverige Rent.  

Fjällräven och Naturkompaniet

Tillsammans med Fjällräven och Naturkompaniet gjorde Håll Sverige Rent kampanjen ”Please, leave nothing but footprints”.  Under sommaren 2017 tog vi fram en skräppåse i nylon som delades ut gratis på alla Naturkompaniets butiker. 

Kemikalieinspektionen

Håll Sverige Rent har sedan 2015 ett samarbete med Kemikalieinspektionen rörande utbildningsinsatser riktade mot förskolor och skolor i Sverige. Syftet är att öka kunskapen om kemikalier i vardagen samt bidra till mer kemikaliesmarta verksamheter. 

World's Children's Prize Foundation

I projektet No Litter Generation engagerar vi tillsammans med World´s Children´s Prize Foundation miljoner barn världen över mot nedskräpning. Projektet stöds av Svenska PostkodLotteriet

Returpack

Tillsammans med Returpack driver Håll Sverige Rent frågan återvinning genom pedagogiskt material riktat till förskolor och skolor. Projektet är en del av det arbete som drivs inom ramen för Grön Flagg, Unga Reportrar och nätverket HSR Kommun. 

Region Skåne

Håll Sverige Rent arbetar tillsammans med region Skåne för att skapa en digital mötesplats där verksamheter som arbetar med Grön Flagg och hållbar utveckling kan hitta information om aktuella evenemang och aktiviteter runt om i Skåne.

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar och Håll Sverige Rent samarbertar i projektet Håll Landsbydgen Ren som syftar till att samla in skrot och farligt avfall från lantbruksverksamheter i Sverige. 11 länsförsäkringsbolag ingår i samarbetet som påbörjades 2007.

Bulls Licensing och Moomin Characters Oy

I ett samarbete med Moomin Characters Oy har Håll Sverige Rent tagit fram en Arabia Muminmugg med ett unikt Muminmotiv som illustrerats av Tove Jansson och hennes bror Lars Jansson under 70-talet för Håll Sverige Rent-kampanjen ”Rädda Östersjön”. 

Varta och Clas Ohlson

Tillsammans med Varta och Clas Ohlson drivs Batterijakten - en återvinningstävling för alla fjärdeklassare i Sverige. De tre senaste åren har Sveriges alla fjärdeklassare årligen samlat ihop hundratals ton batterier för återvinning.

Kontakt